Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

Häckfåglar

 

 

I dalgångarnas buskvegetation häckar Näktergal och Kärrsångare. I den uppvuxna lite sumpiga lövskogen ses Mindre hackspett, Gransångare, Härmsångare och Svarthätta. Enkelbeckasin, Ängspiplärka och Gråsiska finns på kringliggande berg.