Tofsvipa Foto: Patrik EldHäckfåglar


På strandängarna vid Skärholme lera häckar Tofsvipa, Enkelbeckasin, Rödbena, Gräsand, Gravand, Ängspiplärka, Buskskvätta, och Sånglärka. Ibland sjunger även Gräshoppsångare.Buskskvätta Foto: Peder Kinberg