Bottnafjorden


Bottnafjorden är en drygt tre kilometer lång havsvik strax norr om Bovallstrand. Fjorden sträcker sig från Vikefjorden sydväst om Bovallstrand till strandängarna vid Skärholme lera i nordost. Fjorden kantas av höga berg med små grunda vikar. I områden där bäckarna mynnar ut och avsätter näring finns ett rikt och varierat fågelliv. Födotillgången i den djupare yttre delen väster om Bovallstrand, lockar under höst och vinter till sig alkor, lommar och doppingar som äter av sillstimmen.


Bottnafjorden Foto: Ing-Marie Artursson