Skådatips


Bäst överblick av området har man från vägen på fjordens sydöstra sida. Från tre olika parkeringsfickor kan nästan hela fjorden inkl. Skärholme lera överblickas. Om man börjar i söder med torget i Bovallstrand som utgångspunkt, är ett tips leta efter alkor, lommar, doppingar från badplatsen på Badholmarna. Från någon av dessa små öar i Bovallstrands hamn ser man en stor del av den västra delen av fjorden. Nästa anhalt är bensinstationen i Bovallstrand. Den ligger vid fjorden i norra infarten till samhället. Från lämplig plats bakom stationen kan man se ytterligare ett stycke inåt Gerlesborg. Ofta ser man alkor och änder utanför de små vikar som kantar fjordens sidor. Nästa anhalt är parkeringsfickan vid Skärholme lera. Här överblickar man de grunda fjordområdet och strandängen.Bovallstrand Foto: Ing-Marie Artursson