Sträckfåglar


Vår och höst rastar Storspovar, vadare, änder, gäss, hägrar och knölsvan vid Skärholme lera. På strandängen rastar Gulärlor och Piplärkor. Fiskgjusar och Pilgrimsfalk dyker upp då och då. Alkor lockas till området när sillen går in i fjorden på vintern, och man ser ofta musselätande Ejdrar och Knipor, ibland även Sjöorre och Svärta.


Häger Foto: Patrik Eld

Sjöorre Foto: Patrik Eld