Vägbeskrivning


Tag av från väg E6 vid Gläborgmotet (101) ca 3,5 mil Norr om Uddevalla. Kör ca 5 km in på väg 162 mot Lysekil. Sväng höger i Hallinden vid skylt mot Kungshamn, Smögen. Vid Stranderäng svänger man höger in på väg 900. Kör ca 1 km. tag vänster i korsningen vid Runden. Kör 5 km. mot Hamburgsund. Vid Brygge svänger man vänster i korsningen in på väg 174. Bottnafjorden breder sen ut sig på höger sida. Spana från någon av parkeringsfickorna.