Kisteröds- och VälserödsvattenI kommunens nordöstra del vid gränsen till Munkedals kommun ligger Kisteröds och Välseröds vatten. De båda sjöarna ligger en bit från landsvägen. Man når dem enklast till fots på Soteleden. De två små sjöarna kantas av höga berg med dramatiska branta stup. Kring stränderna växer vass. Mellan vassen och granskogen står fuktiga bestånd av Klibbal och Björk. Sjöarna skiljs åt av en torvmosse. I mossen går en bäck och det finns spår av äldre tiders torvbrytning. Soteleden följer bäcken som leder ner mot Bergs kvarn i Ävja. På mossen växer Tall och Gran och fältskiktet utgörs av bla. Hjortron, Tranbär och Pors. Trakten kring sjöarna är omväxlande och vacker. Om man vandrar på Soteleden fram till Kisteröd följer man i slutet den gamla kyrkvägen. De ca tre kilometrarna följer på ett naturligt sätt det omväxlande landskapet som väcker vandrarens nyfikenhet att fortsätta och se vad som följer efter nästa krök. Där skogen öppnar sig överraskas man av hur vackert de betade tegarna sluttar mjukt mot Kisteröds vatten. En fågelpromenad i dessa gamla kulturmarker brukar alltid vara givande.Kisteröds vatten Foto: Ing-Marie Artursson