Vikefjorden


Vikefjorden är en grund havsvik som ligger strax söder om Bovallstrand. Fjorden har tre korta armar som skär in i de uppodlade dalarna omgivna av höga berg. Viktigast ur fågelsynpunkt är Klevelera, där delar Klevån havstrandängen och utanför mynningen finns ett grunt utbildat delta. I anslutning till samma grunda vattenområde ligger Vikelera, omgiven av vass. Den längsta av de tre vikarna är Ulebergskile. Den följer det höga Valefjället, som dominerar i panoramat i väster. Längst in i änden av viken mynnar bäcken från Uleberg. Förutom kring lerorna omges Vikefjorden av berg med ekrandskog i en smal zon framför. Den norra stranden ansluter till Bovallstrand med bryggor, fotbollsplan och bebyggelse.Vikefjorden Foto: Ing-Marie Artursson