Skådartips


Ulebergskile är en liten grund vik där gäss och änder rastar. Kärr och Rörsångare sjunger bland vass och höga örter vid bäcken. Man når lokalen till fots på grusvägen som slutar i gården Uleberg. Vägen börjar i korsningen till Ulebergshamn, vid Ellene ca 1,5 km norr om Hunnebostrand. Den följer Valefjällets östra sida. I Valefjällets höga stup ser man ofta korp.

Vill man se längre ut i Vikefjorden så kör man in i Bovallstrand. Från den södra infarten svänger man mot idrottsplatsen. Nedanför fotbollsplanen går det att parkera vid stranden. Vintertid ligger ofta alkor, lommar och doppingar vid iskanten och vid musselodlingen i väster.

Kleve lera och Vike lera ser man bäst från Bryggebacken öster om Fjällviksberget. Avtagsvägen ligger i dalgången vid gården Vik. Grusvägen är smal. Det finns en parkering före husen. Från berget väster om husen kan man se rastande änder och vadare gå på båda lerorna.

Man kan gå på Soteleden mellan Vik och Bovallstrand. Parkering finns vid Klev. Leden är markerad och passerar över strandängen i Kleve lera. Om man viker av från leden där, och följer Klevån uppströms, kan man se häckande Forsärla och vintertid Strömstare.   
Korp Foto: Patrik Eld