Hållö


Hållö ligger ca en halv sjömil söder om Smögen. Ön är en av de större i Sotenäsets ytterskärgård. Med sina ca 70 ha dominerar den södra horisontlinjen sedd från Kungshamn och Smögen. På öns högsta punkt lyser Hållö fyr (39 möh). Berggrunden på Hållö utgörs av bohusgranit. Den är formad och slipad av inlandsisen, och det är lätt att gå till fots. Mer påtagliga bevis av inlandsisens formskapande verksamhet på berggrunden finns på flera ställen i form av skärtråg, rännor, hällkar och jättegrytor. Här och var täcker gräs, ljung och kråkris granitlandskapet. Vegetationen är i hög grad representativ för öarna i det yttersta havsbandet. Mitt på ön, strax väster om de gamla fyrvaktarbostäderna, finns en igenvuxen våtmark. I närliggande buskar av vide, slån och nypon ska man leta efter rastande flyttfåglar. En liknade biotop finns i en smal och långsträckt sprickdal som skär från norr till söder på öns östra del. Till skillnad från andra öar i området är djurlivet på Hållö ganska rikt. När man promenerar stöter man ofta upp skogsharar. De överlever vintern tack vare den goda tillgången på Ljung. Minken är inte omtyckt men numera en etablerad fiskare och illa sedd boplundrare. Hållö har en lång tradition som populär badholme. Många båtburna, badsugna turister söker sig gärna till de attraktiva naturhamnarna. Från Smögen går Hållöfärjan dagligen under sommaren. Övriga delar av året kör flera olika båtar på beställning. Tre olika föreningar sköter om vandrarhemmet, fyrmuseet och vigselkapellet. De två senare ligger bredvid fyren.

Hållö  Foto: Jan Artursson

Hållö fyr 

Foto: Ing-Marie Artursson