Lösa TångarStrax sydväst om den del av Kungshamn som kallas Fisketången ligger Vägga skärgård. Skärgårdsområdets största ö heter Långö och i dess södra ände finns några små låga, flacka öar sk. tångar. Lösa tångar är praktiskt taget rena från växtlighet. Klipporna är mycket släta efter inlandsisens framfart. På öns östra sida har man tidigare brutit sten. Den vegetation som finns, står i sprickor och fuktiga svackor. Det är grunt överallt runt ön som har formen av en halvcirkel som innesluter en grund lagun. I söder löper de släta klipporna ut i havet som vore det en sandstrand. På denna ligger uppspolad tång och det är denna biotop som lockar förbipasserande vadare att rasta. I det grunda havsområdet söder om sticker flera hårdbottnar upp och kring dessa ligger fiskande ejder och skarv.