Myren – Bohus-MalmönBohus-Malmön är en bebodd ö i kommunens södra del. Man tar sig dit med vägverkets bilfärja. Den äldsta bebyggelsen ligger i lä på ostsidan. Den yngre, fritidshusbebyggelsen är utspridd. Bohusgraniten dominerar landskapet. På bergen är jordlagret tunt och ibland skalgrusblandat. Den högre vegetationen hittar man i sprickdalarna. Överallt finns spår av äldre tiders omfattande stenhuggeriverksamhet. Även en karg ö i det yttersta havsbandet, bjuder på ornitologiskt intressanta platser. På norra sidan mellan halvön Porsholmen och huvudön ligger Dödvik. Det är en grund, ostörd rastplats för vadare. Malmöns läge ute vid havet lockar trötta flyttfåglar att rasta i vegetationen vid Myren, som är en utdikad våtmark mellan samhället och Draget. Utmed vägen mellan Myren och Draget löper det flacka granitlandskapet ut i västerhavet. Klipporna är sargade av stenhuggeriverksamheten. I de gamla stenbrotten finns vattensamlingar omgivna av buskvegetation.

Myren                                Foto: Ing-Marie Artursson