SandöDen bågformigt böjda halvön Sandö är ett lättillgängligt naturreservat på Smögens norra del. Halvön skyddar Sandöfjordens grunda vattenområde från den förhärskande västvinden. På flera ställen utmed Sandöns västra sida finns fina utsiktsplatser med vidsträckt utsikt mot havet. Topografin domineras av flacka, kalspolade rundhällar med riklig förekomst av lossbrutna block. Lösa avlagringar är sparsamma, men på östsidan finns en större vall med klappersten. Fläckar av ljunghed, kråkrished och fukthed utgör den huvudsakliga vegetationen. På ytor med skalblandad jord uppträder rikare ängsvegetation. Från parkeringen vid badplatsen i söder till Sandöns norra ände löper en ca två kilometer lång motionsbana. Den användes en gång av stenhuggarna för transport av sten från de många stenbrotten.