Övriga tipsPå den isolerade myren uppe i berget växer flera intressanta mossor:

Hedkoppmossa, tranmossa och källtuffmossa samt många andra sällsyntheter bundna till kalkhaltigt underlag. Myren ligger avskilt och är en lugn plats för Älg och rådjur. Skalmarken vid Förålarna är växtplats för bl.a. grusbräcka, låsbräken, nålstarr, loppstarr, slankstarr, fjällgröe och rariteten hårstarr (en av länets få kvarvarande växtplatser).


Skaljordsavlagringen vid gården Lindalskogen sydöst om Väjern är den största kända i kommunen. Den är ca 500 m lång och 20-50 m bred och fyller ut en trång spricka med höga bergsidor. Skaltäckt har bedrivits här fram till 1970-talet. Idag är täckten vattenfylld men betydande delar av avlagringen är intakta. Skärningar i avlagringen visar tre lager varav det understa innehåller delvis välbevarade skal av musslor, snäckor, armfotingar och rankfotingar från sen och postglacial tid.