HäckfåglarI dalgångarnas buskvegetation häckar Näktergal och Kärrsångare. I den uppvuxna lite sumpiga lövskogen ses Mindre hackspett, Gransångare, Härmsångare och Svarthätta. Enkelbeckasin, Ängspiplärka och Gråsiska finns på kringliggande berg.