SkådartipsEn promenad tidigt en morgon i maj startar vid tennisbanorna där motionsspåret börjar. Gå norrut i dalgången, stanna en stund vid dammen. Gräsandens ungar simmar dig till mötes och du kanske hinner se Rörhönan gömma sig i strandens vegetation. Rastande sångare brukar sitta i buskarna utmed dammens långsida och svalorna flyger tätt över vattenytan. Fortsätt rakt fram förbi första korsningen där stigen svänger åt Ulvemyr. I vegetationen utmed det breda diket sjunger ofta Kärrsångare och Näktergal. Följ stigen, som nu går svagt uppför fram till Förålarnas ängsmarker. Där sjunger Törnsångare och Ärtsångare. Stigen vänder nu öster ut ner till lövskogen i norra änden av Dyremyr. Där brukar Näktergalen sjunga ackompanjerad av Härmsångare och Svarthätta. Fortsätter man stigen norrut kommer man fram till betesmarken vid Lindalsskogen. På fältet rastar gärna Ringtrastar och vid gården sjunger Rödstjärten. Följ grusvägen utmed fältet och dammen som en gång var en djup skalgrus täkt. Vid gården svänger stigen öster ut ner till Klevekilen. Där rastar vadare och änder. Grusvägen följer kilen söder ut fram till Johannesviks camping. Den måste man gå igenom för att komma till camping entrén vid gården Vägga. Stigen går väster ut över bergplatån och sen ner till Dyremyr igen. Promenaden är ca 6 km lång och tar ca 2 timmar.

Ängspiplärka               Foto: Patrik Eld