SträckfåglarGenom sitt läge nära kustlinjen attraherar detta lummiga grönområde nyanlända flyttfåglar. Om våren rastar trastar, finkar, sångare. Från bergplatån får man en fantastisk utsikt och möjlighet att se sträcket av Sångsvan, gäss, änder som genar över denna del av kommunen. Även vintertid är fågellivet i dalgångarna rikt. Många buskar är bärande och detta lockar Sidensvansar och t.o.m. Tallbit. I den sumpiga lövskogen stannar även hackspettar och lever av insekter i murkna trädstubbar.

Sidensvans                                                  Foto: Patrik Eld