Tillfälliga rariteterSilkeshäger, Härfågel, Ringtrast, Sävsångare, Vattenrall, Gulhämpling, Bändelkorsnäbb, Hornuggla och Sparvuggla.

Hornuggla                                   Foto: Jan Artursson