SOTEGUIDEN

fågellokaler i SotenäsHamnar


Lättillgänglig fågelskådning i Sotenäsets hamnar kan praktiseras året runt. Spana från bilen efter sällsynta nordliga måsar från norr. Besök gärna någon av hamnarna mitt i veckan när fisket pågår. Under helgerna ligger fiskebåtarna stilla och trutarna drar sig ut till havs. Trutarna ligger ofta på vattnet eller står på hustak och öar i närheten av lossningsplatserna.I Kungshamn och Smögen landas fisk i varierande omfattning hela året. Fiskebåtarna kommer främst från Smögen, Kungshamn, Väjern, Fisketången, Hunnebostrand, Bovallstrand och Hovenäset. De landar sin fångst på Smögens fiskauktion. I hamnarnas omgivning breder de natursköna fjordarna ut sig med sitt fågelliv. Spanar man från kajerna med tubkikaren kan man se havsörn, lommar, doppingar och alkor. Bra obsplatser finns tex. på Kleven på Smögen, vid Tumlaren i Väjern, Badholmarna i Bovallstrand och Norra hamnen i Hunnebostrand.


Om man jämför då och nu så har allt fiske minskat kraftigt sen början av nittiotalet. Under de bästa åren under åttiotalet lossades stora mängder sill till konservindustrin och tusentals måsar uppehöll sig kring hamnarna i Kungshamn och Smögen. I stort sett årligen kunde man observera Vittrutar. Hanteringen av fisk, i synnerlighet sill, har alltid varit grunden till de stora måsbestånden. När sillfisket minskar försvinner en stor del av fåglarnas föda. Tidigare fanns dessutom flera minkfarmer och soptippen var öppen. Vid dessa övervintrade många trutar och måsar. Farmerna lades ner i slutet av åttiotalet och produktionen av minkfoder i Kungshamn upphörde. Soptippen har nya rutiner under tak, och därmed försvann de stora födokällorna för fåglarna. Sammantaget har dessa faktorer minskat antalet trutar. Så nu 2014, finns inte så många trutar i våra hamnar. Trots detta är hamnarna värda att besöka. Det finns andra arter att upptäcka, Till exempel kan man enkelt se Skärsnäppor på Hatteskären från Kleven på Smögen.


I tabellen nedan beskrivs hamnarnas fågelliv i komprimerad form. Noggrannare beskrivningar av tex. vägar och övernattning finns i Skådarguidens lokalbeskrivningar.

Hamnar

Obsplatser

Sällssynta arter

Promenadtips

Kungshamn


Guleskärskajen, Sandbogen


Vittrut,Vitvingad trut, Dvärgmås, Alkekung, Fjällabb, Havsörn, Spetsbergsgrissla


Hamnpromenaden från Roparbacken till Guleskär


Smögen


Fiskauktionen, Kleven


Vittrut,Vitvingad trut, Tärnmås, alkor, Br.stj.labb, Stormfågel, Havssula, Skärsnäppa, Havsörn


Smögenbryggan ut till Klevens vändplats


Väjern


Gräsholmarna, Parkeringen vid badanl.Tumlaren


Vittrut, Smådopping, alkor, Salskrake, Jaktfalk, Kungsfiskare


Gräsholmarna, Tumlaren P. till Hammaruddens badplats


Fisketången


Båda sidor om fiskhamnenVittrut, alkor, Bergand, Havsörn


Springet småb.hamn till Tångens badplats


Hunnebostrand


Norra hamnen, St. Görans ö


Smådopping, Sothöna, alkor, Islommar, Gråhakedopping, Lunnefågel, Havsörn, Pilgrimsfalk


Norra hamnen P. till Lökholmen och Ödby ö


Bovallstrand


Badholmarna, Statoil


Doppingar, dykänder, Sothöna, Lunnefågel, alkor,


Torget P. ut till badholmarna


Hovenäset


Fd. ABBA fabrik, badplatsen


Svartnäbbad Islom, Salskrake, Smådopping, Havssula, Havsörn


Mellan badplatsen till fd. ABBA fabrik